TS9215

Số thanh nhiệt: 15
Kích thước thanh nhiệt: 17 x59 cm
Diện tích sử dụng: 25×30 m2
Chế độ nóng: 3 chế độ
Công suất: 2800 W
Trọng lượng 17,5 kg

GiáLiên hệ

Chi tiết