TS9213

Công suất: 2500w
Trọng lượng: 17,5 kg
Kích thước vỏ hộp: 62 x67 x16,9 cm
Số thanh nhiệt: 13

GiáLiên hệ

Chi tiết