TS9681

– Dải điều chỉnh nhiệt độ (0-2500C)
– Kích thước vỉ nướng: 49 x26,5 cm
– Chiết áp có thể tháo rời
– Công suất: 1700-2000W

GiáLiên hệ

Chi tiết

– Chống dính NOn-stick
– Dải điều chỉnh nhiệt độ (0-2500C)
– Kích thước vỉ nướng: 49 x26,5 cm
– Chiết áp có thể tháo rời
– Công suất: 1700-2000W