TS822
Máy Làm Bánh Mì (3 lít)
TS821
Máy Làm Bánh Mì (2 lít)
TS820
Máy Làm Bánh Mì (2 lít)