TS5001
Lò Vi Sóng (20 lít,có nướng)
TS5000
Lò Vi Sóng (20 lít)