TS514
Kẹp Nướng Sandwich
TS513
Kẹp Nướng Sandwich 3 In 1