TS9654
Kẹp nướng điện đa năng(2000W)
TS9653
Kẹp nướng điện( Made in Turkey)
TS9652
Kẹp nướng điện đa năng(2000W)
TS9651
Kẹp nướng điện đa năng(1800W)
TS9650
Kẹp nướng điện đa năng(1600W)
TS965
Kẹp nướng điện đa năng(1900W)