TS4321
Máy Sấy Tóc Dùng Nhà Tắm
TS432
Máy Sấy Tóc 2 Chiều(1500W)
TS429
Máy Sấy Tóc(1200W)