TS882
Máy Sấy Quần Áo (1500W Có Điều Khiển)
TS881
Máy Sấy Quần Áo (900W có điều khiển)
TS880
Máy Sấy Quần Áo (900W)