TS887
Máy Hút Ẩm 5.0L
TS886
Máy Hút Ẩm 1.5L
TS885
Máy Hút Ẩm Tạo Ion (18 lít/ ngày)