TS862
Bàn Là Cây 2 Trong 1
TS861
Bàn Là Cây (2.1 lít)
TS860
Bàn Là Cây (2.1 lít)