Ấm siêu tốc
TS1366
Ấm đun nước đa năng 1.2 Lít
TS1367
Ấm siêu tốc 1,0 lít
TS1360
Ấm siêu tốc mini( 500 ml)
TS486
Ấm Siêu Tốc 1,7 Lít
TS971
Ấm Siêu Tốc 1,7 Lít
TS970
Ấm Siêu Tốc 1,7 Lít
TS498
Ấm Siêu Tốc 1,7 Lít
TS497
Ấm Siêu Tốc 1.7L
TS496
Ấm Siêu Tốc 1,7 Lít
TS495
Ấm Siêu Tốc 1,7 Lít
TS490
Ấm Siêu Tốc 2.0 Lít
TS489
Ấm Siêu Tốc 2.0 Lít