TS3500
Keyboard Nhạc Trẻ Em(41phím)
TS3501
Keyboard Nhạc Trẻ Em(64 phím)
TS3502
Keyboard Nhạc Trẻ Em(64 phím)