TS870
Bộ Nồi Inox 5 Đáy 11 Phần
TS871
Bộ Nồi Inox 5 Đáy 8 Phần